Acting on Values. Leadership in Turbulent Times.

Acting on Values. Leadership in Turbulent Times.

Books about leadership are plentiful. Nonetheless, I decided to make an attempt at presenting my views and experiences in writing. It comes with a risk. Some may consider them anachronistic while others will think them too obvious. I was lucky to have experienced what it is like to lead and to be led. In a way, this book arises from a sense of obligation to share those memories and experiences. I think the Reader ought to know the book aroused some controversy among those with whom I discussed it. Some claimed it was a waste of time to write about the superiority of values-based leadership when the reality around us seems to undermine that. Nevertheless, I believe such leadership is not literary fiction but a necessity of the moment and a challenge for the future.

Download the book Acting on Values. Leadership in Turbulent Times.

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych.

Książka „Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych” do pobrania w wersji elektronicznej

Globalny kryzys przywództwa, z jakim mamy do czynienia we wszystkich niemal obszarach, to dziś spektakularny znak czasu. Mało jest liderów zdolnych podołać wyzwaniom współczesnego świata, tak w dziedzinie polityki, życia społecznego, jak i biznesu. Mamy zatem do czynienia z pewnym paradoksem; w okresie burzliwego rozwoju nauki o przywództwie doświadczamy jego realnego braku. Co gorsza, obserwujemy proliferację złego przywództwa, którego skutki dotkliwie dotykają zarówno ludzi, jak i przedsiębiorstwa. Przykłady skandali, afer, oszustw wstrząsających sceną polityczną i życiem gospodarczym można mnożyć. U korzeni kryzysu przywództwa leży bowiem kryzys wartości. Jego przezwyciężenie stanie się zaś możliwe jedynie poprzez zwalczenie przyczyn, a nie objawów. Powrót do wartości, jako wyznacznika kształtującego nasze życie i sposób uprawiania działalności politycznej, społecznej i biznesowej, jest warunkiem koniecznym dla stworzenia trwałych podstaw dobrego przywództwa, które będzie w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata. A jest ono konieczne i niezbędne, jako że determinuje wykorzystanie szans oraz wszelkiego potencjału, ludzkiego i gospodarczego, wpływa na jakość funkcjonowania instytucji politycznych, publicznych, przedsiębiorstw prywatnych, państwa i jego gospodarki. Obserwując rzeczywistość, można tymczasem odnieść wrażenie, że choć nikt nie kwestionuje tezy, iż przywództwa można się nauczyć – czego dowodem są choćby kursy MBA oraz wszelkiego rodzaju szkolenia – dobre przywództwo stało się towarem deficytowym.

Współczesny świat potrzebuje dobrego przywództwa bardziej niż kiedykolwiek. Dobre przywództwo ma dwa komponenty: duchowy i ekonomiczny. Jest etyczne i skuteczne. Każda inna kombinacja daje w efekcie złe przywództwo. Nie chcemy przywódców, którzy głosząc populistyczne hasła zyskują poklask wyborców i władzę polityczną, a ich rządy, podyktowane jedynie żądzą władzy, są teatrem mass mediów, ale nie rozwiązują problemów ludzi i gospodarki. Nie chcemy prezesów niszczących firmy dla własnych partykularnych korzyści, poświęcających długookresowe perspektywy rozwoju dla realizacji krótkookresowych zysków, które napędzają ich wynagrodzenia i premie za wyniki. Nie chcemy na czele państw i przedsiębiorstw celebrytów, którzy dbają przede wszystkim o własny wyimaginowany wizerunek, a nie o interes ludzi i pracowników. Obecnych problemów politycznych i gospodarczych nie rozwiąże więcej nowych ustaw, kodeksów, zasad i regulacji prawnych, bo one nie uchronią nas przed sprytem, wyrachowaniem i determinacją osobników, którzy chcieliby je obejść lub złamać.

Potrzebujemy nowego przywództwa, które wyeliminuje nieuczciwych i nieudolnych liderów. Potrzebujemy liderów etycznych, moralnych, wyznających otwarcie powszechnie akceptowane wartości. Potrzebujemy przywództwa opartego na wartościach wartościach.

Przywództwo, choć powszechny jest raczej pogląd przeciwny, nie jest elitarne ani pod względem funkcjonalnym, ani pod względem umiejętności. Jest ono powszechne, każdy bowiem choćby na moment staje się przywódcą, pełniąc w życiu rozmaite role, jako ojciec, matka, lider dwuosobowego zespołu, kapitan drużyny sportowej, przewodniczący inicjatyw społecznych, szef projektu, kierownik, dyrektor, prezes, premier czy prezydent. Każdy z nas zostanie kiedyś poddany temu sprawdzianowi i, choć każdy w innym zakresie, wszyscy będą musieli się zmierzyć z tym wyzwaniem. Jakość przywództwa ma więc niebagatelne, a w wielu przypadkach nawet egzystencjalne znaczenie, gdyż wpływa w sposób decydujący na życie innych osób.

Przywództwo przez wartości wynika z wewnętrznego przekonania o tym, co w życiu zawodowym i społecznym jest najważniejsze. Nie może, w żadnym razie, posiłkować się socjotechniką, dla uzyskania pożądanych zachowań zwolenników i podwładnych. Nie jest sposobem pokonywania kolejnych szczebli kariery zawodowej ani metodą na odnoszenie zwycięstw w wyścigu szczurów. Autor przedstawia przykłady złego przywództwa oraz wykłada zasady przywództwa dobrego, opartego na wartościach; te bazują na bogatych i różnorodnych osobistych jego doświadczeniach.

Sprawowanie przywództwa jest procesem, wymagającym przestrzegania czterech reguł:

 • okresowej autorefleksji,
 • dbałości o budowę samoświadomości,
 • określenia wartości zasadniczych,
 • działania zgodnie z przyjętymi wartościami.

Przywództwo przez wartości wymaga odwagi i konsekwencji, pozwala rozwiązywać problemy dzisiejszych czasów:

 • zapewnia równowagę w życiu osobistym i zawodowym,
 • wprowadza prostotę do poszukiwania rozwiązań dylematów osobistych i zawodowych,
 • pozwala znaleźć sens działania i określić właściwą drogę do celu,
 • pozwala znaleźć prawdziwych przyjaciół i uznanie znajomych,
 • pozwala osiągnąć sukces zawodowy,
 • pozwala znaleźć kierunek rozwoju,
 • pozwala znaleźć motywacje do działania.

Książka do pobrania dostępna jest w dwóch formatach:

Życzę przyjemnej lektury!

Droga innowacji. Pracuj ciężko. Baw się. Zmieniaj świat.

Pobierz książkę

Droga innowacji. Pracuj ciężko. Baw się. Zmieniaj świat.

Kto z nas, by nie chciał pracować ciężko, bawić się i zmieniać świat?

Ta książka traktuje o poszukiwaniu pomysłów, które mają szanse zmienić świat, i wyboistej drodze ich realizacji w biznesie. Bazuje na osobistych doświadczeniach i wiedzy, którą autor miał okazję sprawdzić w praktyce. Jest to także świadectwo czasu przełomu technologicznego i cywilizacyjnego, który stał się udziałem naszego pokolenia. Głównym „bohaterem” książki jest innowacja, nowatorskie rozwiązania, które pozwalają osiągać sukces w biznesie, wywierać wpływ na rzeczywistość i cieszyć się tym.

Strategia innowacji, czyli umiejętność znajdowania i wdrażania nowatorskich pomysłów, jest najlepszym napędem wzrostu przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Czy takie kraje jak Polska mogą być innowacyjne?

Nowa Gospodarka daje szansę na włączenie się do procesu poszukiwania innowacji na innej drodze niż tradycyjne kapitałochłonne badania. Era informacji stwarza wolny dostęp do informacji, wymiany myśli i doświadczeń a globalizacja pozwala na wykorzystanie najnowszych wynalazków i nowoczesnych technologii w skali międzynarodowej.

Strategia mBanku jest przykładem przełomowej, burzącej innowacji, która wprowadza nowatorski model biznesowy; najpierw kreuje nowy rynek w swojej kategorii a następnie zwiększając jakość i zakres produktów stwarza zagrożenie dla największych graczy i liderów branży. Po dziesięciu latach działania, w 2010 roku, mBank jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem liczby klientów, czwartym w Europie i piątym na świecie bankiem internetowym.

Przyszedł czas na zmianę metod zarządzania na takie, które będą odpowiadać wyzwaniom przyszłości. Ludzie nie chcą odkładać na jakąś odległą przyszłość marzeń o pracy wykonywanej z pasją w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Zarządzanie według wartości eliminuje słabości praktykowanych powszechnie sposobów zarządzania, gdzie zysk jest najważniejszym, a często jedynym kryterium oceny efektów działania. Książka opisuje proces poszukiwania wartości mBanku oraz praktykę zarządzania przez wartości, która daje zdumiewająco pozytywne rezultaty.

Wartości konsekwentnie praktykowane w przedsiębiorstwie mają zasadniczy wpływ na kulturę organizacji dając jej trwałą przewagę konkurencyjną, która znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, satysfakcji pracowników i zadowoleniu akcjonariuszy.

Droga ważniejsza niż cel

Pobierz książkę

Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie.

Wyzwania przyszłości, jakie czekają liderów biznesu, nie mają precedensu w najnowszej historii. Porównywać je można z tymi, jakim musieli sprostać pionierzy ery industrialnej ponad 100 lat temu. Teoria i praktyka zarządzania jest przestarzała i musi się radykalnie zmienić, by dostosować się i nadążyć za przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w XXI wieku. Menedżerowie koncentrują się zwykle na wymiernych narzędziach zarządzania wykorzystujących zysk, budżety, technologię, zaniedbując humanistyczny aspekt biznesu, który jawi się jako abstrakcyjny, a przez to niepraktyczny. Wartości zasadnicze przedsiębiorstw, podobnie jak wartości przyjmowane przez ludzi, stanowią zwykle zamknięty zestaw ponadczasowych idei, mają rzeczywiste znaczenie dla członków organizacji, i są przydatne w realizacji celów bieżących oraz strategii działania. Wykorzystywanie wartości, jako narzędzia zarządzania na co dzień, stwarza podstawy nowej idei zarządzania – zarządzania przez wartości. Przełożenie wartości na każdy poziom działania wewnątrz organizacji i relacje zewnętrzne stanowi o humanizacji zarządzania, które tworzy w ten sposób nowy wymiar funkcjonowania.

Zarządzanie przez wartości to zarówno filozofia zarządzania, jak i praktyka działania, którego celem jest koncentracja na praktykowaniu zasadniczych wartości w przedsiębiorstwie oraz ich dopasowanie do misji i wizji przyszłości firmy.

Czy wartości w biznesie nie są luksusem? Czy w biznesie nie chodzi przede wszystkim o to, by zarabiać pieniądze?

Otóż zysk jest celem, ale wcale nie jedynym i nie najważniejszym. Spektakularne bankructwa i kryzysy wielkich przedsiębiorstw, uznawanych za ikony rozwiniętych gospodarczo krajów świata, które można było zaobserwować na początku XXI wieku, miały swoje źródła w dążeniu do maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Firmy takie jak Enron, WorldCom, Tyco w Stanach Zjednoczonych czy Siemens w Niemczech, należały do grupy branżowych prymusów, prawdziwych ulubieńców inwestorów, zanim się okazało, że prezentowane przez nie wyniki zostały sfałszowane lub były rezultatem korupcyjnych działań. Motywem niemoralnej, i w istocie przestępczej, działalności menedżerów była chciwość w dążeniu do maksymalizacji własnych korzyści. Niezależnie od tego, jak obrazoburczo brzmi to dla biznesowych twardzieli dążących do sukcesu za wszelką cenę, to prawda o ważności znaczenia zasadniczych wartości dla firm była dostrzegana przez wybitnych liderów biznesu od dawna. Różnie je określano – jako wartości nadrzędne, wspólne wartości, system przekonań, credo, filozofia działania i uznawano za krytyczny czynnik sukcesu w długim okresie. Wartości były doceniane i praktykowane przez najbardziej uznanych liderów biznesu i wiele przedsiębiorstw na długo przed tym, nim znalazły się w centrum zainteresowania myślicieli zarządzania, doradców biznesowych oraz stały się przedmiotem analiz akademickich i publikacji.

Wizjonerskie organizacje, przedsiębiorstwa najlepsze z najlepszych, mają jasno określony zestaw nadrzędnych wartości, które zachowują w długim okresie czasu nienaruszone, podobnie jak swój nadrzędny cel istnienia – misję, podczas gdy ich strategia i praktyki operacyjne przystosowują się do zmieniającego się świata.

Wartości są tak samo ważne w życiu prywatnym, jak i na poziomie przedsiębiorstwa. Dla człowieka są głównym aspektem osobowości, w firmie decydują o kształtowaniu jej kultury organizacyjnej. Człowiekowi pozwalają żyć godnie i umrzeć w spokoju. Organizacji dają szansę na nieśmiertelność. Zapewniają utrzymanie równowagi wewnętrznej w okresach turbulencji i dają ciągle impulsy do rozwoju. Dla przedsiębiorstw stanowią pomost, po którym przychodzą talenty. Pozwalają im rosnąć i realizować satysfakcjonujące zyski w zgodzie z otoczeniem, preferencjami pracowników i oczekiwaniami interesariuszy oraz właścicieli. To właśnie zwykli-wyjątkowi ludzie, kierujący się wartościami, tworzą wspaniałe przedsiębiorstwa.

I o tym traktuje ta książka, która realizuje także przesłanie wyrażone kiedyś przez Mahatmę Gandhiego: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.

It’s The Journey Not The Destination

Download
It’s the Journey not the Destination_Final

The challenges business leaders face do not have a precedent in recent history. They’re most usefully compared to the challenges of the dawn of the industrial revolution. Both the theory and practice of management have become dated and need to be radically altered to adapt to the socio-economic changes of the 21st century.

The ideas of management by instruction and management by objective are based on the conviction that people are driven to act mainly by fear and greed. We now know that isn’t exactly true. People don’t want to defer into some distant future their dreams of a job they can do with passion in an atmosphere of understanding and kindness. It’s time management practices were aligned with the expectations of shareholders and workers in order better to achieve strategic goals.

Managers usually focus on quantifiable metrics, such as profit, budgets, technology, neglecting the humanistic aspect of business, which is more abstract and therefore unpractical. A company’s basic values like the values adopted by people are usually a closed set of timeless ideas that have real meaning to the members of the organization and help with the accomplishment of short-term goals or a strategy. Using values every day as management tools creates groundwork for a new concept of management – management by values. Permeating every layer of a company as well as how it relates to the outside world with values is humanized management, which creates a new dimension of a company’s operations. Management by values is a philosophy. But it’s also practical action whose goal is to focus on the practice of essential values within a business as well as aligning them with the mission and future vision of a company.

Aren’t values a luxury in the business world? Isn’t business mainly about making money? Yes, profit is a goal, but not the most important one.

The urge to maximize profit at any cost was the source of the spectacular bankruptcies and collapses of the early 21st century. Enron, WorldCom, Tyco, Lehman Brothers, and Siemens were the darlings of investors until it turned out they had falsified their earnings figures or engaged in corrupt business practices. The managers at those companies were greedy and that’s what made them behave immorally or even criminally. Many of them have been sentenced to a number of years in prison. Greed and the drive of companies to maximize their profits have caused the last two serious economic crises of the past decade. They’ve deprived tens of millions of people of work around the world, caused bankruptcies, and caused thousands of companies to report losses. Now many countries, even the richest and most developed are facing a sovereign debt crisis that threatens their futures.

These examples of failure show how important overarching values are to economic growth and to society. Values refer to people, but also to procedures and behavioral norms. They are the measuring stick for internal regulations as well as for a company’s products or services.

Values are just as important in a person’s private life as in the life of a business; values determine character in a person and corporate culture in a company; values allow a person to live with dignity and die in peace; they give companies a shot at immortality. Values provide internal balance amidst turbulence and propel people to pursue excellence.

Management by values addresses the weaknesses of other management methods, especially those focused exclusively on earnings. Consistently practiced values have a magical effect on a company’s corporate culture, giving that company a permanent competitive advantage. Human capital is the deciding factor in business success today. Management by values enables a business to unlock its workers’ full potential. We are in the midst of a war for talent. A company’s values are the best argument for choosing one job offer over another. The values by which managers aspire to run a business are the bridge transmitting talent. Values enable businesses to grow and be profitable in accord with the environment, with worker preferences, as well as with the expectations of stakeholders and owners. It’s the ordinary-extraordinary who, using values as a roadmap, create incredible businesses.

Disruptive Innovation in Banking. A Business Case in Low-Cost Finance. How to Win Against the Leaders by Creating Strategic Competitive Advantage and Real Value for Customers.

A Business Case in Low-Cost Finance. How to Win Against the Leaders by Creating Strategic Competitive Advantage and Real Value for Customers

download the book
Disruptive innovation in Banking. A business cas in Low-Cost Finance. How to Win Against the Leaders by Creating Strategic Competitive Advantage and Real Value for Customers

Disruptive Innovation in Banking A Business Case in Low Cost Finance

The book deals with ideas that have the potential to change the world, and a bumpy road to turn them into business practice. Disruptive innovation and creative destruction are becoming a turning point of the New Economy. They issue an ultimatum: innovate or perish. Banking has a long tradition. Throughout centuries, it has earned its reputation as a trade based on trust, mores and conservative principles; one that is built gradually, with rigour and prudence. It has so far never been associated with technological innovativeness, but rather with the sturdiness of banks’ stately headquarters or modern high-rise office blocks which dominate the cityscape.

The low-cost business model has proved its worth in a variety of fields. It has been particularly successful in passenger air transport as well as retail sales of products and services, where the new approach has changed consumer habits and the way the market functions. Low-cost finance is a disruptive innovation in the business model which is comprised of four basic elements: target client group, products and services tailored to their needs and lifestyle, distribution channels and technology. The development of the Internet and new technology allow the low-cost business model to break the existing paradigm, and ensure high quality at low prices. Its expansion is hindered by high barriers to entry in the financial services sector (capital, regulations, know-how). Nonetheless, wherever banks operating according to the low-cost business model manage to break through, they invariably change the rules of the market in a short space of time. The best examples are mBank in Poland and ING DiBa which have made it to the top three of the largest retail banks in their countries, attracting 3 million and 7.6 million extremely satisfied and loyal customers, respectively. This book tells you how to win against the best by using disruptive innovation, that is the low-cost finance model based on the Internet and understanding of how the New Economy functions.