Publikacje

Publikacje – artykuły/opracowania/notatki/memo

Przejście od Ery Informacji do Ery Wiedzy jest możliwe dzięki komputerom i Internetowi. Komputery pozwalają tworzyć i przechowywać wiedzę w postaci notatek, opracowań, analiz, wyników badań, etc. Internet pozwala udostępnić informacje i wiedzę dla szerokiego grona zainteresowanych, którzy posługując się wyszukiwarkami mają niesłychanie efektywne narzędzie kształcenia – zdobywania niezbędnych danych, informacji i wiedzy. Kluczowym zagadnieniem dla tego procesu jest dostępność zasobów w formie cyfrowej. Ogromny postęp w dostępności wiedzy wynika z faktu, że źródłem wiedzy dla szerokiej publiczności są nie tylko zasoby bibliotek, instytutów badawczych, mediów masowych, ale wszystkie komputery podłączone do sieci oraz wszystkie zasoby umieszczone w Sieci przez instytucje i osoby fizyczne – użytkowników Sieci. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę udostępniając swoje zasoby. W ten sposób dzielimy się informacjami i wiedzą z innymi. Potęga Internetu objawia się tutaj w szczególny sposób.

Na moich stronach Internetowych zamieszczam część dorobku zawodowego i moich zainteresowań w formie artykułów, opracowań a nawet luźnych notatek, które mogą być interesujące dla potencjalnych czytelników.

Z okresu lat 90-tych, który był początkiem transformacji polskiej gospodarki, pochodzą opracowania dotyczące restrukturyzacji banków. Te działania tworzyły zdrowy fundament polskiego sektora bankowego. Miałem wtedy doskonały punkt obserwacyjny – prowadziłem restrukturyzację jednego z największych polskich banków i miałem bieżący kontakt z innymi kolegami z branży. Nie mniej ważnym procesem była prywatyzacja i konsolidacja polskiego sektora finansowego. To były i są zagadnienia niezwykle ważne, mające często wymiar polityczny, bo znaczenie banków dla funkcjonowania gospodarki jest większe niż każdej innej branży. Tutaj również mogę relacjonować z pierwszej ręki, bowiem uczestniczyłem w tych procesach osobiście, tak w dyskusji, wypracowywaniu koncepcji, jak i realizacji procesów prywatyzacji i konsolidacji. Przez ostatnią dekadę pracowałem nad zupełnie innymi przedsięwzięciami. Wraz z grupą wspaniałych ludzi udało mi stworzyć od podstaw dwa nowe banki mBank i Multibank, które wyznaczyły nowe kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce i zagranicą. Jak do tego doszło można się dowiedzieć z artykułów i opracowań, jak również z książki, która mam nadzieję powstanie jako projekt open source.

Główne pozycje biblioteki

Artykuły

 • Restrukturyzacja portfela kredytów trudnych banku komercyjnego w okresie transformacji. Studium przypadku: Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi. Bank i Kredyt, nr 5, 1995,
 • Wpływ regulacji podatkowych na wybór ścieżki restrukturyzacji złego długu. Bank i Kredyt, nr 1-2, 1996,
 • Proces prywatyzacji banków w Polsce – sukcesy i porażki. Bank i Kredyt, nr 11, 1997,
 • Kierunki rozwoju polskiego systemu bankowego. Bank. nr 12, 1997,
 • Procesy konsolidacji sektora bankowego. Niezwykłe przyspieszenie. Bank. nr 1, 1998,
 • Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy (I) Bank i Kredyt, nr 7-8; 1998,
 • Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy (II) Bank i Kredyt, nr 9; 1998,
 • Firma w firmie – kiedy tradycyjna firma musi szybko działać by wygrać. Harvard Business Review Polska, nr 7, 2003,
 • Company within a company. (English Translation) Harvard Busiess Review Polska. Nr 7, 2003,
 • Kryzys długiego dystansu. ThinkTank Magazine, 2/2009,
 • Praca w e-biznesie. Sławomir Lachowski, Nina Georgiew. Zarządzanie Zasobami ludzkimi, nr 2, IPiSS, Warszawa, 2002,

Opracowania

 • Strategia restrukturyzacji portfela złych długów banku komercyjnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. 1995,
 • Restructuring of a Bad Debt Portfolio in a Commercial Bank in the Midst of an Economic Transition
  Period. Case Study: Powszechny Bank Gospadarczy w Łodzi. CASE , Studies&Analyses nr 57, 1995.
 • The Process of Privatising Banks in Poland: Successes and Failures of a Multitrac Path. OECD Advisory Group on Privatisation, Eleventh Plenary Session: Banks and Privatisation, Rome 1997,
 • Proces prywatyzacji banków w Polsce – sukcesy i porażki. – wersja polska; OECD, OECD Advisory Group on Privatisation, Eleventh Plenary Session: Banks and Privatisation, Rome 1997,
 • System finansowy w Polsce – stan obecny I perspektywy rozwoju. CASE, Raporty CASE, nr 8, 1997,
 • The Model of the Polish Financial System Conducive to Maximisation of Long Term Economic Growth. w: Economic Scenarios for Poland, CASE, CASE Reports, nr 5 1997,
 • Wpływ wzrostu popularności usług świadczonych przez Internet na ofertę banków i ochronę praw konsumenta. IBnGR, Gdańsk, 2003.
 • Opracowania i dokumenty różne

  • Przyszłość usług bankowych dla klientów indywidualnych w Polsce. Sierpień 2001,
  • Procesy konsolidacji w sektorze bankowym. Fuzje i przejęcia na międzynarodowym finansowym. Warszawa 1998,
  • Konsolidacja w polskim sektorze bankowym. Studium przypadku – Grupa Pekao. Łódź 1998,
  • Innowacyjne strategie działania w bankowości. Łódź 2003,
  • Ciągłość i zmiana. Trudny Paradoks rozwoju biznesu w Erze Informacji. Łódź, 29.10.2009.