Książki

Acting on Values. Leadership in Turbulent Times.

Autor: Sławomir Lachowski

Wydawca: StudioEMKA

Rok wydania: 2015

Opis: In the contemporary, often turbulent, times good leadership is in short supply but needed to solve emerging problems. What is even worse, we are witnesses to the proliferation of bad leadership which affects countries, companies and, last but not least, ordinary people making their lives a misery. The roots of this crisis of leadership lie in the crisis of values. The return to values as a guiding beacon in our lives as well as political, social and business activity is essential to create a firm basis for good leadership that can meet the challenges of the modern world. Values-based leadership arises from an inner conviction about what matters most in our professional and social lives. By no means can it resort to social engineering to elicit desired behaviours from followers and subordinates. It’s not a method of climbing the career ladder or winning the rat race. Values-based leadership springs from a conviction that the ends do not justify the means, and that the journey matters more than the destination. Loyalty to fundamental values is no guarantee of success but allows one to cope better with failure. It guards against feelings of resignation and discouragement, and is an inextinguishable source of energy. Leadership founded on values requires courage and consistency. It can solve problems of the contemporary world by:

  • guaranteeing stability in private and professional life,
  • bringing simplicity to the search for solutions to private and professional problems,
  • making actions meaningful and helping determine the right direction,
  • helping find true friends and bringing recognition,
  • helping achieve professional success,
  • helping set a path for development,
  • helping find motivation.

Dystrybucja: Amazon.com

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

Autor: Sławomir Lachowski

Wydawca: StudioEMKA

Rok wydania: 2013

Opis: Przywództwo, choć powszechny jest raczej pogląd przeciwny, nie jest elitarne ani pod względem funkcjonalnym, ani pod względem umiejętności. Jest ono powszechne, każdy bowiem choćby na moment staje się przywódcą, pełniąc w życiu rozmaite role, jako ojciec, matka, lider dwuosobowego zespołu, kapitan drużyny sportowej, przewodniczący inicjatyw społecznych, szef projektu, kierownik, dyrektor, prezes, premier czy prezydent. Każdy z nas zostanie kiedyś poddany temu sprawdzianowi i, choć każdy w innym zakresie, wszyscy będą musieli się zmierzyć z tym wyzwaniem. Jakość przywództwa ma więc niebagatelne, a w wielu przypadkach nawet egzystencjalne znaczenie, gdyż wpływa w sposób decydujący na życie innych osób.

Dystrybucja: StudioEMKA

Disruptive Innovation in Banking: A Business Case in Low-Cost Finance. How to Win Against the Leaders by Creating Strategic Competitive Advantage and Real Value for Customers.

Autor: Sławomir Lachowski

Wydawca: StudioEMKA

Rok wydania: 2012

Opis: We all dream about having a fascinating job which brings emotional and material satisfaction, and makes the world a better place. Change and uncertainty have become the mark of our times. It is more and more difficult to find stability and keep control over the course of things. You have to back down, it seems, and let yourself be carried by the current simply hoping it will all come right. But you can also put its momentum to good use, steering skilfully to avoid obstacles, and keep moving forward with poise and gusto. And if you do not let the hardships along the way spoil the pleasure of journeying, you will reach your destination with a smile on your face.

Dystrybucja: StudioEMKA

It’s The Journey Not The Destination

Autor: Sławomir Lachowski

Wydawca: StudioEMKA

Rok wydania: 2012

Opis: Angielska wersja książki „Droga ważniejsza niż cel”
The challenges business leaders face do not have a precedent in recent history. They’re most usefully compared to the challenges of the dawn of the industrial revolution. Both the theory and practice of management have become dated and need to be radically altered to adapt to the socio-economic changes of the 21st century.

Dystrybucja: StudioEMKA / Amazon.com

Droga ważniejsza niż cel

Autor: Sławomir Lachowski

Wydawca: StudioEMKA

Rok wydania: 2011

Opis: Wyzwania przyszłości, jakie czekają liderów biznesu, nie mają precedensu w najnowszej historii. Porównywać je można z tymi, jakim musieli sprostać pionierzy ery industrialnej ponad 100 lat temu. Teoria i praktyka zarządzania jest przestarzała i musi się radykalnie zmienić, by dostosować się i nadążyć za przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w XXI wieku. Menedżerowie koncentrują się zwykle na wymiernych narzędziach zarządzania wykorzystujących zysk, budżety, technologię, zaniedbując humanistyczny aspekt biznesu, który jawi się jako abstrakcyjny, a przez to niepraktyczny.

Dystrybucja: StudioEMKA

Droga innowacji

Autor: Sławomir Lachowski

Wydawca: StudioEMKA

Rok wydania: 2010

Opis: Kto z nas, by nie chciał pracować ciężko, bawić się i zmieniać świat?
Ta książka traktuje o poszukiwaniu pomysłów, które mają szanse zmienić świat, i wyboistej drodze ich realizacji w biznesie. Bazuje na osobistych doświadczeniach i wiedzy, którą autor miał okazję sprawdzić w praktyce.

Dystrybucja: StudioEMKA